Dræbersneglesex

Her sidder jeg så og studerer sneglenes forplantning. Det hele foregik godt nok i sneglefart. Ca. én time eller to kopper kaffe´s tid

Da dræbersnegle, ligesom alle andre landlevende lungesnegle er hermafroditter, dvs. tvekønnede, og derfor har både hanlige og hunlige kønsorganer, kan alle individer lægge æg. Dette sker normalt efter gensidig befrugtning, hvor to snegle overfører sædceller til hinanden. Herved sker der en blanding af deres arveanlæg. Sædcellerne overføres i en hindeagtig sæk, en såkaldt spermatofor. Kønsåbningen sidder på højre side af hovedet lige bagved og under den lange tentakel og foran åndehullet.

På et tidspunkt åbmer den ene snegl munden

Hver snegl kan lægge op til 400 æg i løbet af en sæson. Æggene lægges normalt i klumper på 20-30 stk. men der er fundet eksempler på ægsamlinger på op til 124 æg.

Æggene lægges i fordybninger i jorden. De klækkes efter 3½-5 uger afhængigt af temperaturen. De nyklækkede unger er ca. 1 cm lange

De to snegles kønsorganer begynder at skilles ad

Her ses kønsorganet tydeligt forsvinde ind bag munden, hvor kønsåbningen sidder.

Lange, sammenhængende perioder med frost og uden snedække kan tage livet af en del snegle, idet frosten går dybere i jorden, men der vil være tilstrækkeligt mange tilbage til, at gunstige betingelser i løbet af forår og sommer vil kunne give en opblomstring af populationen.

Æggene lægges i fordybninger i jorden, gravet ned i hulrum i jorden, i forladte musegange, i løs jord under græsdække, under blade, mos og affaldsbunker samt i kompostbunker

Jeg trængte lige til at se noget grønt efter èn times sneglen til sneglene. Informationerne har jeg fra Skov-og Naturstyrelsen.